Nghiệp vụ

1. Phát sinh Tăng mới lao động: mẫu 01a/tbh; 02a/tbh

2. Phát sinh Điều chỉnh:Điều chỉnh lương; điều chỉnh tăng/ giảm lao động: mẫu 03a/tbh.

3. Phát sinh điều chỉnh thông tin cá nhân: 03b/tbh.

4. Chế độ BHXH: Ốm, Thai sản, Tai nạn lao động, Nghỉ dưỡng sức, Tử  tuất, Hưu trí.

–Mẫu báo cáo:Mau bao cao BHXH

Advertisements

One response to “Nghiệp vụ

 1. Thực hiện đóng BHXH
  Thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
  Thực hiện Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
  đối với lao động làm việc cho các doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần nhưng không thực hiện theo thang bảng lương nhà nước; Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có thuê mướn lao động.
  Thực hiện Quyết định 2619/QĐ-NHNN ngày 05/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
  Bảo hiểm xã hội TP thông báo để các đơn vị thực hiện như sau:
  – Thực hiện việc nộp BHXH, BHYT, BHTN phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo từ 01/09/2011.
  – Từ ngày 01/10/2011 áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn thành phố Biên Hòa là 2.000.000 đồng/tháng. Đối với lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường bậc 1 thấp nhất là 107% so với mức lương tối thiểu vùng. Đối với những đơn vị có sử dụng lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại bậc 1 thấp nhất bằng 105% bậc 1 của lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

  Đề nghị đơn vị thực hiện theo các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Bảo hiểm xã hội thành phố Biên Hòa để được hướng dẫn.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s