Tăng tỉ lệ đóng BHXH – Tăng mức lương tối thiểu vùng

Thực hiện Nghị định 152/2006/ND-CP ngày 22/12/2006 – hướng dẫn Luật BHXH

  – Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT và BHTN : 32,5% – trong đó

               * Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 26% : 18% (sử dụng lao động)     + 8% (người lao động)

              * Tỷ lệ đóng BHYT 4,5 % :                   3% (sử dụng lao động)     + 1,5% (người lao động)

               * Tỷ lệ đóng BH Thất nghiệp 3%:       1% (sử dụng lao động)     + 1% (người lao động) + 1% (Ngân sách NN hỗ trợ)

Thực hiện Nghị định 182/2013/ND-CP ngày 04/11/2013 – Mức lương tối thiểu Vùng (tỉnh Đồng Nai)

     Vùng 1 – mức 2,700,000 đồng : tp. Biên hòa, H. Long Thành, H. Nhơn Trạch, H. Trảng Bom và h.Vĩnh Cửu

     Vùng 2 – mức 2,400,000 đồng : thị xã Long Khánh, h, Định Quán, h, Xuân Lộc 

     Vùng 3 – mức 2.100.000 đồng: h. Cẩm Mỹ, h. Thống Nhất, h. Tân Phú

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s