Lương tối thiểu vùng tại đồng nai

Thực hiện Nghị định 103/2012/Nđ – CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. từ ngày 01/01/2013 quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công cho người lao động làm công việc giản đơn, trong điều kiện lao động bình thường. Áp dụng tại các vùng như sau:

– tp. Biên hòa, h. Long Thành, h. Nhơn Trạch, h. Trảng Bom, h. Vĩnh Cửu:   2.350.000 đồng/ tháng

– tx. Long Khánh, h. Định Quán, h. Xuân Lộc: 2.100.000 đồng / tháng

– h. Tân Phú, h. Cẩm Mỹ, h. Thống Nhất: 1.800.000 đồng / tháng.

Yêu cầu DN xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s