Tăng tỉ lệ đóng BHXH – Tăng mức lương tối thiểu vùng

Thực hiện Nghị định 152/2006/ND-CP ngày 22/12/2006 – hướng dẫn Luật BHXH

  – Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT và BHTN : 32,5% – trong đó

               * Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 26% : 18% (sử dụng lao động)     + 8% (người lao động)

              * Tỷ lệ đóng BHYT 4,5 % :                   3% (sử dụng lao động)     + 1,5% (người lao động)

               * Tỷ lệ đóng BH Thất nghiệp 3%:       1% (sử dụng lao động)     + 1% (người lao động) + 1% (Ngân sách NN hỗ trợ)

Thực hiện Nghị định 182/2013/ND-CP ngày 04/11/2013 – Mức lương tối thiểu Vùng (tỉnh Đồng Nai)

     Vùng 1 – mức 2,700,000 đồng : tp. Biên hòa, H. Long Thành, H. Nhơn Trạch, H. Trảng Bom và h.Vĩnh Cửu

     Vùng 2 – mức 2,400,000 đồng : thị xã Long Khánh, h, Định Quán, h, Xuân Lộc 

     Vùng 3 – mức 2.100.000 đồng: h. Cẩm Mỹ, h. Thống Nhất, h. Tân Phú

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ lao động, số 10/2012/QH13

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ lao động, số 10/2012/QH13;

tải về: 1477_BHXH_CSXH

Leave a comment

Filed under Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản

Lương tối thiểu vùng tại đồng nai

Thực hiện Nghị định 103/2012/Nđ – CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. từ ngày 01/01/2013 quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công cho người lao động làm công việc giản đơn, trong điều kiện lao động bình thường. Áp dụng tại các vùng như sau:

– tp. Biên hòa, h. Long Thành, h. Nhơn Trạch, h. Trảng Bom, h. Vĩnh Cửu:   2.350.000 đồng/ tháng

– tx. Long Khánh, h. Định Quán, h. Xuân Lộc: 2.100.000 đồng / tháng

– h. Tân Phú, h. Cẩm Mỹ, h. Thống Nhất: 1.800.000 đồng / tháng.

Yêu cầu DN xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nha Trang, Vietnam

Nha Trang, Vietnam

Leave a comment

09.08.2012 · 10:09

Mẫu báo cáo BHXH theo QD1111/BHXH

Mẫu –A01/ TS, D01/ TSMẫu D02/TS

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Quyết định 1111/BHXH

Quy định quản lý Thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, …

tải về: 1111_QD_BHXH

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mẫu D02/TS – Exel có công thức + Tính lãi

Mẫu Exel phục vụ quản lý lao động tham gia bhxh, bhyt và bhtn.

Mẫu này có công thức tính số phải nộp, truy nộp và tính lãi truy nộp và có phần tổng hợp.

Khi in báo cáo nên hide mấy cột không theo mẫu qui định.

Đơn vị sử dụng mẫu Exel cần nhập đủ các thông tin tại các cột (26 cột). tải về : mẫu Exel Mẫu D02/TS

Leave a comment

Filed under Uncategorized